Contact

Garantii

Garanția acordată de SC Updez Market SRL pentru piesele reutilizabile este de 30 de zile de la data vânzării produsului către consumator.

Produsele care în perioada de garanție prezintă defecte de funcționare sau de fabricație vor fi înlocuite cu altele cu condiția returnării lor în termen de 30 zile calendaristice, în condițiile în care aceasta au fost montate în service autorizat RAR.

În cazul în care piesa s-a trimis greșit, din vina vânzătorului aceasta va fi schimbată fără costuri de transport.

În cazul în care piesa este defectă și există alta similară pe stoc, piesa va fi înlocuită.

În cazul în care NU avem o altă piesa similară, se va returna contravaloarea piesei.

Vânzătorul este exonerat de raspunderea privind garanția în urmatoarele situații:

piesa nu a fost montată în service autorizat RAR pe tip, marcă, model, sau montarea a fost efectuată fără scule ori dispozitive adecvate, fără respectarea tehnologiei de lucru stabilită de constructorul vehiculului;

piesa s-a defectat în urma unui montaj incorect sau datorită folosirii în ansamblu cu alte componente uzate, defecte sau modificate;

piesa a fost utilizată pentru o altă aplicație decât cea indicată de producător;

piesa nu a fost identificată corect datorită furnizării de către cumpărător a unor date eronate sau la montaj nu s-a comparat cu piesa de înlocuit, ulterior mecanicul constată că aveți nevoie de cu totul alta piesă;

nu se accepta retur la piesele care au fost comandate greșit și ulterior mecanicul constată ca aveți nevoie de cu totul altă piesă;

piesa s-a uzat ca urmare a suprasolicitării și întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului, atelierul care a facut montajul nu a efectuat verificările și reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj impuse de producator;

piesa prezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări sau a suferit acțiunea unor factori externi procesului de normal de funcționare;

clientul a comandat în mod greșit produsul sau a furnizat date de indetificare eronate;

clientul nu solicită garanția în termenul menționat în prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevăzute mai jos, ori acestea sunt completate greșit, incomplet sau necorespunzator;

piesa a fost utilizată în alte scopuri sau pe alte vehicule decât cele pentru care a fost achiziționată;

piesele electronice (relee, module de comanda, senzori, rezistențe etc.), piese care funcționează în ulei (ax came, pinioane, cutie viteze, etc.), pompele de servodirecție și casetele de direcție nu au fost montate la un reprezentant al fabricantului auto.

la terminarea reparațiilor unitatea de service auto nu a efectuat operațiile de verificare, etalonare, reglare impuse de constructorul vehiculului;

produsul a fost montat incorect sau împreună cu piese conexe uzate

uzura sau defectul produsului se datoreaza suprasolicitării, întreținerii sau reglajelor/verificărilor periodice;

vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură (socuri termice, electrice, mecanice);

vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiții necorespunzatoare: porniri cu robot sau prin tractare, depășirea greutății maxime admise, competiții sportive, raliuri, ori au fost modificate instalațiile si sistemele acestuia;

instalarea neautorizata pe vehicul de echipamente/accesorii altele decat cele din echiparea din fabrica;

deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului datorita transportului, manipularii, depozitarii, pastrarii, utilizarii, exploatarii necorespunzatoare, ori a contactului cu produse chimice agresive sau apropierii de surse de caldură;

demontarea în părți componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător, acolo unde este cazul;

vehiculul prezintă defecțiuni la sistemele de direcție, frânare, suspensie, răcire, climatizare, electrice, etc.;

exploatarea necorespunzătoare a vehiculului prin: neefectuarea rodajelor, depășirea regimului termic, a turației maxime admise;

defectarea produselor datorită prezenței corpurilor străine, prafului, mizeriei în zonele de funcționare a acestora (Ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.) ;

nerespectarea intervalului și a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului;

vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecția tehnică periodică a expirat înaintea apariției cazului de garanție;

piesa prezintă o uzura normala firească.

La vânzare piesele sunt sigilate nu se accepta retur piesele cu sigiliile șterse sau distruse!!!!

Nu este permisă dezasamblarea piesei, piesa returnată să nu aibă lipsuri!!

Reclamațiile referitoare la neconcordanța dintre marfă și factură se accepta numai dacă acestea au fost sesizate în termen de maxim două zile de la livrare.

Piesele care fac obiectul unei reclamații din garanție vor fi însoțite de următoarele documente:

factura de achiziție;

certificatul de garanție;

dovada montării piesei într-un service autorizat RAR pe tip, marcă și model;

nota de constatare emisă de un service autorizat RAR care să descrie detaliat defecțiunea;

copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului cu numar de km;

copia care atesta valabilitatea inspecției tehnice a autovehiculului.

GARANȚIA NU ACOPERA COSTURILE DE MANOPERA SAU MATERIALELE NECESARE PENTRU DEMONTAREA SI REMONTAREA PIESELOR SAU ORICE ALTE COSTURI AUXILIARE.

ORICE ALTE OBLIGATII CA PIERDERI INDIRECTE SUNT EXCLUSE ÎN MOD EXPRES.

Solicită piesa de care ai nevoie

0754 76 76 54